ČESKÝ VÝROBCE BRUSIVA
en cs

BRUSNÉ HOUBIČKY

Brusné houbičky se skládají ze tří složek: pěny, obvykle vyrobené z EVA (ethylen-vinylacetát), PU (polyuretan) nebo recyklovaný odpad PU, pojivové pryskyřice a abrazivními zrny umělého korundu.

Při broušení s pěnovým nosným podkladem brusného zrna není kladen důraz na co největší úběr broušeného materiálu. Tato forma brusiva na podložce se používá v aplikacích, kde je velmi důležité, aby bylo dosaženo naprosto hladkého a homogenního povrchu a také jako příprava povrchů pro následné lakování nebo mezioperačně po lakování. V případě, že cílem je dosáhnout dokonalého povrchu obrobku, není použití tlaku ve dvou osách při broušení (například pomocí běžného brusného papíru) vhodné. Místo toho je potřeba aplikovat brusný tlak ve třech osách. Síla, která je vyvolána na brusný prostředek může být aplikována ve třech rozměrech pomocí flexibilní pěny jako nosného materiálu ve spojení s flexibilními vlastnostmi pojivové pryskyřice. Výhody použití této brusné metody: brusné zrno neřeže do materiálu tak hluboko a dojde k menšímu odběru broušeného materiálu. Dalším aspektem je, že nedochází k probrušování materiálu na jeho okrajích. Tímto dosáhnete homogenního povrchu,  který je ideálně připraven pro další Vaše aplikace.

 

Maximální přizpůsobivost

Vzhledem ke své tvarové přizpůsobivosti jsou brusiva s pěnovou podložkou ideální volbou pro oblasti, které jsou obtížně přístupné a mají profilované povrchy. V těžko přístupných místech, jako jsou dveřní kliky, nárazníky, mřížky chladiče nebo dřevěné okrasné lišty jsou ideální prostředí pro použití tohoto brusiva. Na rozdíl od broušení konvenčním způsobem brusným papírem, pěnové brusiva lze tvarovat bez vytváření trvalých záhybů, což umožňuje vytváření ideálního povrchu bez vytvoření vířivých tvarů na broušeném povrchu.

Vaše výhody:

  • Perfektní přizpůsobivost k obrobku, a to i na těžko přístupných místech
  • Bez poškození povrchu díky pomačkání podkladu brusiva

Nízké zanášení díky 3-D efektu

Kombinace  měkkého materiálu nosné pěny a flexibilního pojiva na uchycení brusného zrna snižuje zanášení pěnových brusiv. Prach po broušení se kontinuálně odvádí z prostoru mezi jednotlivými brusnými zrny. Toto je ovlivněno skutečností, že se zrno může pří broušení prostorově naklápět nejen v rovině broušení, ale zatlačuje i do pěny - prostorově. Tím vzniká 3-D efekt, který dále zvyšuje odolnost brusné houbičky proti zanášení. Houbičky mohou být proto použity vícekrát.


Vaše výhody:

  • Delší životnost díky nízkému zanášení
  • Vhodné pro opakované použití

 

 
Zrnitost brusných houbiček

3-D efekt brusiv na pěnové podložce nejen že velice výrazně a kladně ovlivňuje snížení zanášení brusiva prachem při broušení, ale má za následek i další výraznou vlastnost tohoto typu brusiva - zrnitost. Už i z toho, jak se udává zrnitost brusiva na flexibilní podložce P100 a zrnitost brusných houbiček  FINE 100 je vidět, že je zde nějaký rozdíl. Tento rozdíl není dán použitou zrnitostí brusiva. Vždy je to brusivo o zrnitosti 100. Tento rozdíl je dán tím, že jednotlivá brusná zrna se při broušení naklápějí nejen v rovině broušení, ale zatlačují se i do pěnového nosiče - 3-D efekt. V tabulce, která je uvedena níže vidíte, jak jednotlivé hrubosti brusných houbiček odpovídají zrnitosti použivaných na flexibilních brusivech. To, že se jednotlivé hrubosti prolínají je dáno mnoha faktory. Obsluha může svým brusným postupem a přítlakem na broušený materiál ovlivnit nejen jaké zrnitosti odpovídá použitá brusná houbička , ale s tím souvisí i vytvoření hladkého a homogenního povrchu broušeného materiálu. Z dané tabulky plyne i další zajímavý fakt. Bylo by nelogické a nesmyslné vyrábět brusné houbičky ve všech zrnitostech. Vhodnou kombinací brusných podmínek jako je přítlak, rychlost broušení případně broušením pod vodou vytvoříte povrch broušeného materiálu odpovídájící minimálně třem zrnitostem brusiva na nepěnové podložce. Proto při výběru nejvhodnější zrnitosti respektujte danou tabulku a pak už sami brusným postupem, jako je síla přítlaku, délka brusných tahů a jejich rychlost ovlivňujte Vámi obráběný povrch ke své největší spokojenosti.

 

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace