ČESKÝ VÝROBCE BRUSIVA
en cs

Technické informace

 VŠOBECNÉ INFORMACE O BRUSIVU NA FLEXIBILNÍ PODLOŽCE

Brusivo na flexibilní podložce se používá pouze k vytvoření drsnosti a vzhledu povrchu broušeného materiálu. Pouze velmi hrubé zrnitosti P16-P36 je možno ve výjímečných případech použít na speciální aplikace jako např. kalibrace tloušťky deskových materiálů. Brusivo na flexibilní podložce není fréza.

Faktory ovlivňující jakost broušeného povrchu

Rádi bychom Vás seznámili s faktory, které mohou mít vliv na výsledný povrch, který vytváří brousící výrobek. Popsané vlivy ukazují účinek na výsledném povrchu, který vznikne, pokud se změní pouze jeden parametr ve specifikaci výrobku, nebo broušení. Není možné říci, že každá změna parametru má stejný vliv na výsledný povrch. Jedná se pouze o všeobecný směr nebo trend.

 

Faktory ovlivňující brusný výkon brusiva na podložkách

Zde jsou popsány faktory, které ovlivňují výkon brusiva na podložkách a jeho řezivost. Opět se jedná jen o nastolení a přiblížení směru a trendů a není zde možno říci, že každá změna má stejný vliv na výkon.

Věříme, že Vám těchto několik rad usnadní lepší výběr brousícího materiálu a pomůže Vám zlepšit Vaše výkony při broušení.

 

Skladování brusiva na flexibilní podložce

Pro dosažení maximálního užitku je potřeba dodržet optimální skladovací podmínky, které jsou:

STRUKTURA BRUSIVA NA FLEXIBILNÍ PODLOŽCE

1. Flexibilní podložka

Brusné zrno je pomocí pojiv připevněno na flexibilní podložku. Volbou vlastností této podložky, jako jsou např. pevnost, flexibilita, hladkost a odolnost proti opotřebení se brusivu určují konečné vlastnosti potřebné pro zamýšlenou operaci.

REKORD používá následující tři druhy podložek:

Papír:

Tato podložka je hlavně určena pro dřevozpracující průmysl. Čím lehčí podložka, tím je brusivo flexibilnější, čím těžší podložka, tím větší odolnost proti roztržení brusiva. U papírové podložky se používá označení dle plošné hmotnosti.

A papír do 85 g/m2
B papír 90-110 g/m2
C papír 110-135 g/m2
D papír 135-160 g/m2
E papír 170-230 g/m2
F papír 250-290 g/m2
G papír 300-400 g/m2


Lehké papíry se používají hlavně pro ruční lehké broušení. Těžké papíry se používají většinou pro výrobu úzkých a širokých pásů na strojní broušení.

 

Tkanina:

Tkaninová podložka je určena hlavně pro kovozpracující průmysl. Volbou materiálu a plošné hmotnosti, ze které je tkanina vyrobena jsou brusivu dány výsledné vlastnosti, jako např. flexibilita a pevnost. V zásadě je tkaninová podložka trvanlivější, odolnější proti roztržení a dovoluje opakované ohýbání během broušení.

Tkanina může být vyrobena z různých materiálů. Nejběžnější jsou:
Dle plošné hmotnosti a flexibility podkladové tkaniny se používá následující značení:

 

Vulkanizovaný fíbr:

Speciální velmi tuhý vláknitý materiál používaný převážně pro výrobu kotoučů do ručních úhlových brusek.

Dle tloušťky 0,4 – 0,8 mm se určuje tuhost těchto kotoučů.

 

Kombinace:

Takto se označuje velmi těžký papír zesílený bavlněnou tkaninou pro velmi hrubé zrnitosti.

 

2. Základní pojivo

Základní pojivo má za úkol ukotvit brusná zrna k podložce a tvořit spojovací článek mezi flexibilním podkladem a brusnou vrstvou. Toto spojení musí odolávat mnoha vlivům, jak při výrobě, kdy se musí zrno dostatečně rychle v elektrostatickém poli ukotvit do správné polohy, tak i v průběhu broušení musí držet zrno dostatečnou silou k podkladové podložce, odolávat vysoké teplotě a při tom být dostatečně flexibilní.

 

3. Přetěrové pojivo

Přetěrové pojivo má za úkol spolupůsobit se základním pojivem a finálně tak ukotvit brusné zrno, aby odolávalo silám a teplotám při procesu broušení.

Volbou vhodné kombinace pojiv a přísad (plniv, zahušťovadel, barviv, smáčedel, odpěňovačů, adhezních můstků a jiných chemických komponent) se určují výsledné vlastnosti brusiv na podložce.

Nejběžnější pojiva jsou:

 

4. Brusné zrno

Druh brusného zrna

Dle výběru vlastností brusného zrna jako je (tvrdost, houževnatost, tepelná odolnost, tvar, a jiné) se určuje nejvhodnější použití na konkrétní typ broušeného materiálu. Správná volba brusného zrna je odpovědná za optimální výsledky broušení. Aby bylo dosaženo nejlepších brousících účinků, je potřeba najít ideální brusné zrno nebo kombinace brusných zrn, které nabízí maximální odolnost proti opotřebení a odlomení před tím, než se na jeho vršku vytvoří zcela rovná otupená ploška.

Umělý korund, keramický korund nebo zirkonový korund dosahují podobných ne-li úplně stejných stupňů drsnosti povrchu. Kvalita povrchu nezávisí na použitém zrnu. Obrobky, které jsou obroušeny brusivem s karbidem křemíku, vykazují poněkud jemnější povrchové úpravy.

Nejpoužívanější druhy zrn:
Korund:

  

 

V houževnatosti (schopnosti odolávat odlamování) překonává všechny ostatní druhy zrn na brusivech na flexibilních podložkách. Je ideální a dobře přizpůsoben na broušení tvrdého dřeva a vysoce tažných materiálů jako jsou oceli.

Keramizovaný korund:

Vyniká trochu v jiném směru. Na zrno korundu je nanesena vrstva keramického povlaku, který vytvoří extrémně malé částečky, velikosti mikronu. Tyto částečky zvyšují povrch zrna a tím zajišťují lepší fixaci korundového zrna v základní a přetěrové vrstvě pojiva na flexibilní podložce. Toto zrno se vyznačuje výraznou červenou barvou a někdy se zaměňuje, byť velice mylně, s keramickým korundem.

Zirkonový korund:

Je poněkud složitější druh zrna. Korundové zrno obsahuje jádra (cca 40%) ze speciálního kovu – oxid zirkonu. Pokud dojde vlivem broušení k vytvoření plošky na vrcholku zrna - ztupení, dojde ke zvýšení teploty zrna. V tento okamžik (při teplotě 650°C) kov zvětší svůj objem a odtrhne ztupenou plošku korundového zrna. Tímto postupem dojde k opětovnému nabroušení zrna, na kterém se vytvoří nová ostří. Toto kontrolované odlamování zrna průběžně vytváří nové a nové ostré brusné hrany. Z tohoto důvodu je vhodný pro těžké broušení kovů. Vlivem zvýšené houževnatosti je vhodný i k broušení dřeva.

Karbid křemíku:

Je nejtvrdší a nejostřejší, ale zároveň nejkřehčí ze zrn používaných na brusivech na flexibilních podložkách. Jeho ostrost a tvrdost z něj vytváří ideální brusivo na broušení neželezných kovů, gumy, skla, umělých hmot, vláknitého dřeva a dalších relativně měkkých materiálů.

Keramický korund:

Je trvanlivé a houževnaté zrno s hustou krystalovou strukturou, kdy velikost jednoho krystalu je řádově menší než mikrometr. Tyto krystaly se během broušení odlamují a vytvářejí mnoho nových brusných hran. Vzhledem k tomu, že je k dispozici stále dostatečné množství ostrých brusných hran není nutné zatěžovat brusný nástroj vysokým tlakem. Pouze u broušení velice tvrdých materiálů (po kalení apod.) je možno přítlak zvýšit.
 

Druh posypu brusným zrnem

Polootevřený posyp vyjadřuje, že flexibilní podložka je pokryta z cca 60 % zrny, mezi nimiž jsou mezery. Tyto mezery jsou využívány k tomu, aby se snížilo zanášení povrchu brusiva prachovými částečkami uvolněnými z broušeného materiálu při postupu broušení. Tím by se snížil brusný výkon a zkrátila životnost brusného nástroje.

V případě uzavřeného posypu je podložka úplně pokryta zrny. Více brusných zrn umožňuje rychlejší úběr materiálu a také vytváří hladší výsledný povrch na broušeném materiálu. Tento posyp je doporučen všude tam, kde nehrozí zanášení brusného nástroje prachovými částicemi.

 

 

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace